TẠI SAO SỬ DỤNG ICARS?

I.  QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN

1. Thành viên Sàn thuê xe trực tuyến

          Thành viên Sàn thuê xe trực tuyến là các Thương nn, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn thuê xe trực tuyến với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe, tài xế, hướng dẫn viên du lịch và khách hàng, được Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến (Gọi là Ban Quản Trị)  chính thức công nhận thông qua việc cấp Giấy chứng nhận Thành viên (tài khoản đăng nhập) trên cơ sở được xét duyệt theo tiêu chí cụ thể đối với mỗi tư cách thành viên. Mỗi thành viên được điều chỉnh bằng các điều khoản và quy định riêng trên cơ sở của Quy chế hoạt động này khi tham gia Sàn thuê xe trực tuyến ICars.

           Thành viên của Sàn thuê xe trực tuyến phải có trách nhiệm thực hiện các quy định của quy chế này và được phép sử dụng các công cụ, dịch vụ được cung cấp trên Sàn thuê xe trực tuyến thông qua hệ thống xác minh điện tử. 

2. Tài khoản của bạn

      Để sử dụng các dịch vụ của Sàn thuê xe trực tuyến Icars, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn để  đăng ký một tài khoản đăng nhập. Nếu vì lý do nào đó mà bạn đã cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối cung cấp dịch vụ mà không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Trong trường hợp, khi bạn có thay đổi về thông tin, bạn vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản của bạn và bạn phải có trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn và chịu trách nhiệm trước các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng tài khoản của mình.

Một số lưu ý!

 • Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân bạn, không nên chọn tên đăng nhập là đại diện cho một tập thể, hội, nhóm …;

 • Không chọn tên đăng nhập liên quan đến các lĩnh vực về chính trị, tôn giáo, hoặc là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt nam dưới bất kỳ hình thức nào;

 • Không đặt tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt nam;

 • Không chọn tên đăng nhập giống hay gần giống với Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyên Icars hoặc Tập đoàn Hải Âu, ví dụ như: adminicars, icars, haiaugroup, adminhaiau, ….

3. Trách nhiệm của thành viên

     Khi bạn sử dụng dịch vụ tại trang https://icars.vn, bạn sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối và chỉ trong trường hợp theo quy định của pháp luật mà cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này.  

     Bạn tuyệt đối không được phép can thiệp hoặc xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống máy chủ hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại trang https://icars.vn. Trong trường hợp, nếu bạn phát hiện ra lỗi hệ thống, bạn vui lòng thông báo cho Quản trị Sàn thuê xe trực tuyến Icars ngay theo số điện thoại hotline (84)938973381 hoặc gửi email đến admin@icars.vn.

     Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hay chỉ trích, bôi bác, phản đối tẩy chay bất kỳ sản phẩm dịch vụ của cá nhân hay tổ chức nào. Không nêu ra những nhận xét có yếu tố chính trị ( tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc.... Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến Icars

4. Trách nhiệm của Sàn thuê xe trực tuyến Icars

     Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, Sàn thuê xe trực tuyến Icars sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào quảng bá sản phẩm dịch vụ tại trang https://icars.vn mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Sàn thuê xe trực tuyến Icars hoặc chưa ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ của Sàn thuê xe trực tuyến Icars.  Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản của Hợp đồng có thể bị thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến Icars thông báo cụ thể trên trang https://icars.vn và gửi email tới từng thành viên của Sàn thuê xe trực tuyến Icars

II. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1Nguyên tắc hoạt động Sàn thuê xe trực tuyến

 • Sàn giao dịch thuê xe trực tuyến Icars do Tập đoàn Hải Âu sở hữu và phát triển với tên miền duy nhất là: https://icars.vn giúp kết nối giao dịch thuê xe ô tô giữa Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô, thuê tài xế lái xe và khách hàng thuê xe ô tô được thực hiện một cách nhanh gọn, minh bạch và an toàn trong thanh toán thông qua cổng thanh toán quốc tế và nội địa trực tuyến OnePay hoặc thanh toán trực tiếp thông qua hệ thống thanh toán tự động của Sàn thuê xe trực tuyến hoặc thanh toán tiền mặt tại văn phòng của Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến Icars.
  • Sàn thuê xe trực tuyến Icars của Tập đoàn Hải Âu (sau đây gọi là Sàn thuê xe trực tuyến) cung cấp dịch vụ đặt thuê xe ô tô trực tuyến cho cá nhân, tổ chức cho thuê xe  có nhu cầu cho thuê xe ô tô tới khách hàng tiềm năng của Tập đoàn Hải Âu;

  • Sàn thuê xe trực tuyến có trách nhiệm nhận tiền thanh toán các hợp đồng thuê xe của khách hàng khi thực hiện giao dịch đặt thuê xe ô tô, thuê tài xế trên Sàn thuê xe trực tuyến và có nghĩa vụ trả tiền thuê xe, thuê tài xế cho Nhà cung cấp khi hợp đồng thuê xe ô tô, thuê tài xế kết thúc mà không có phát sinh tranh chấp, khiếu nại về chất lượng cung cấp dịch vụ cho thuê xe, cho thuê tài xế của Nhà cung cấp dịch vụ;

  • Sàn thuê xe trực tuyến cung cấp thông tin của tài xế cho Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe có xe ô tô niêm yết trên Sàn thuê xe trực tuyến;

  • Sàn thuê xe trực tuyến có nhiệm vụ giới thiệu thông tin của Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe và tài xế lái xe cho khách hàng tiềm năng của Tập đoàn Hải Âu;  

  • Sàn thuê xe trực tuyến đảm bảo rằng mọi hoạt động đặt thuê xe ô tô được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo tối đa quyền lợi của người thuê xe;

  • Sàn thuê xe trực tuyến cung cấp công cụ  quảng cáo, giới thiệu các chương trình khuyến mại, giảm giá ... cho Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô khi thực hiện niêm yết xe trên Sàn thuê xe trực tuyến. Mức khuyến mại, giảm giá không vượt quá 50% theo Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ;

 • Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe là tất cả các cá nhân, tổ chức, thương nhân ... có nhu cầu khai thác dịch vụ cho thuê xe ô tô tham gia cung cấp xe ô tô cho thuê tại Sàn thuê xe trực tuyến phải đảm bảo được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật việt nam trong lĩnh vực Cho thuê xe ô tô ( hộ kinh doanh cá thể, Pháp nhân công ty hoặc Doanh nghiệp ); được tự do thỏa thuận và quyết định giá cho thuê trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng thuê xe ô tô và không trái với quy định của pháp luật. Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe phải đăng ký tài khoản đăng nhập để trở thành thành viên của Sàn thuê xe trực tuyến trước khi sử dụng dịch và đồng ý rằng:

  • Ký hợp đồng hợp cung câp dịch vụ cho thuê xe ô tô và sử dụng dịch vụ công nghệ với Tập đoàn Hải Âu trên cơ sở nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, và thoả thuận;  

  • Nhà cung cấp phải tự bảo vệ, giám sát các thông tin liên quan và chịu trách nhiệm về các giao dịch trên tài khoản của mình;

  • Ký hợp đồng lao động với các tài xế trên toàn hệ thống của Sàn thuê xe trực tuyến và có trách nhiệm thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đã ký trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định Pháp luật;

  • Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe được quyền sử dụng miễn phí 100% phần mềm quản lý xe cho thuê do Tập đoàn Hải Âu phát triển (kể cả khi không tham gia các dịch vụ của Sàn thuê xe trực tuyến)

  • Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe có quyền niêm yết hoặc không niêm yết xe ô tô trên Sàn cho thuê xe trực tuyến. Nếu Nhà cung cấp dịch vụ đã xác nhận niêm yết xe ô tô lên Sàn thuê xe trực tuyến thi phải đảm bảo trong xe ô tô luôn trong trạng thái khả dụng để  thực hiện giao dịch thuê xe ô tô trực tuyến và chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng thuê xe trực tuyến thành công trên hệ thống Sàn thuê xe trực tuyến. 

  • Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về các thông tin xe ô tô được niêm yết trên Sàn thuê xe trực tuyến, và bị từ chối niêm yết vô điều kiện nếu xe ô tô niêm yết trên Sàn thuê xe trực tuyến không đủ điều kiện lưu thông theo quy định của Pháp luật việt nam. Các xe ô tô được niêm yết lên Sàn thuê xe trực tuyến phải đảm bảo cung cấp cho Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến đầy đủ Hình ảnh xe ( có biển số ), hình ảnh Giấy đăng kiểm, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc để chứng minh xe ô tô của Nhà cung cấp dịch vụ được phép lưu hành theo đúng quy định của pháp luật trước khi niêm yết lên Sàn thuê xe trực tuyến;

  • Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe đồng ý cho Tập đoàn Hải Âu sử dụng thông tin của mình để giới thiệu đến tài xế và khách hàng tiềm năng trên toàn hệ thống Sàn thuê xe trực tuyến nhằm xúc tiến các hoạt động thương mại trực tuyến;

  • Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe có trách nhiệm triết khấu hoa hồng cho Tập đoàn Hải Âu khi mỗi Hợp đồng thuê xe được thanh toán thành công vào tài khoản của Tập đoàn Hải Âu. Mức triết khấu hoa hồng không thấp hơn 10% và có thể cao hơn 10% khi cần thiết nhằm thúc đẩy hoạt động trên Sàn thuê xe trực tuyến;

  • Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí cho việc thực hiện hợp đồng thuê xe với khách hàng của Tập đoàn Hải Âu khi được ký kết thông qua Sàn thuê xe trực tuyến;

  • Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô sẽ được xếp hạng trên Sàn thuê xe trực tuyến dựa trên nguyên tắc về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trên cở sở đánh giá của khách hàng và thuật toán tự động hóa dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá trên cơ sở ưu tiên điểm đánh giá của khách hàng dành cho Nhà cung cấp dịch vụ và tình trạng xe khả dụng

 • Tài xế là tất cả các cá nhân có giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên có nhu cầu tìm việc lái xe trên Sàn thuê xe trực tuyến. Tài xế phải thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập để trở thành thành viên của Sàn thuê xe trực tuyến và đồng ý rằng:

  • Chấp nhận các điều kiện, điều khoản được quy định trong Bản quy chế hoạt động và các điều khoản sử dụng khác được niêm yết trên Sàn thuê xe trực tuyến;

  • Tài xế  phải tự bảo vệ, giám sát các thông tin liên quan và chịu trách nhiệm về các giao dịch trên tài khoản của mình;

  • Tài xế có trách nhiệm ký hợp đồng lao động với Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe được Sàn thuê xe ô tô giới thiệu trên cơ sở nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận và phải chịu trách nhiệm về hợp đồng mà mình đã ký kết với Nhà cung cấp dịch vụ; 

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

  • Đảm bảo bằng lái xe ô tô từ hạng B2 trở lên;

  • Có lý lịch rõ rằng và chưa có tiền án tiền sự ( có giấy xác nhận của Công an địa phương );

  • Đồng ý cho Tập đoàn Hải Âu sử dụng thông tin cá nhân để giới thiệu đến Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe và Khách hàng tiềm năng của Tập đoàn Hải Âu;

  • Đảm bảo rằng, tất cả các thông tin mà tài xế cung cấp là trung thực và sẽ bị từ chối thành viên hoặc xoá tài khoản vĩnh viễn nếu các thông tin cung cấp không đúng sự thật;

  • Tài xế phải cam đoan rằng, mọi hợp đồng thực hiện với các đối tác trên Sàn thuê xe trực tuyến phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện thoả thuận về chế độ làm việc và mức lương 

 • Người thuê xe ô tô trên là tất cả các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thuê xe ô tô trên Sàn thuê xe trực tuyến (sau đây gọi là khách hàng) phải đăng ký tài khoản đăng nhập và đồng ý rằng:

  • Chấp nhận các điều kiện, điều khoản được quy định trong Bản quy chế hoạt động và các điều khoản sử dụng khác được niêm yết trên Sàn thuê xe trực tuyến;

  • Khách hàng phải tự bảo vệ, giám sát các thông tin liên quan đến và chịu trách nhiệm về các giao dịch trên tài khoản của mình;

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

  • Các thông tin cung cấp cho Sàn thuê xe trực tuyến phải là thông tin chính xác, đầy đủ và trung thực;

  • Đồng ý cho Tập đoàn Hải Âu sử dụng thông tin cá nhân để giới thiệu các chương trình khuyến mãi, thông báo trực tuyến và các hoạt động khác của Sàn thuê xe trực tuyến;

  • Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán hợp đồng thuê xe ô tô và các phụ thu kèm theo hợp đồng cho Tâp đoàn Hải Âu khi thực hiện các giao dịch trên Sàn thuê xe trực tuyến;

 • Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe, tài xế  và khách hàng phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình và cam kết thực hiện đúng những quy định trong Quy chế này và các điều khoản sử dụng website https://icars.vn trước khi thực hiện giao dịch cho thuê xe, lái xe và thuê xe trên Sàn thuê xe trực tuyến.

2. Quy trình thực hiện hợp đồng thuê xe ô tô trực tuyến

      Ban quản trị  Sàn thuê xe trực tuyến đưa ra các phương thức thanh toán, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp để thực hiện giao dịch thuê xe du lịch của mình.

 • Phương thức thanh toán:

​      Tất cả các thanh toán của khách hàng đặt thuê xe và thuê lái xe trên Sàn thuê xe trực tuyến đều phải thanh toán vào tài khoản của Icars theo các hình thức cơ bản sau đây:

       - Thanh toán trực tuyến: Là hình thức thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ tín dụng Visa, master ... vào tài khoản của Sàn thuê xe trực tuyến Icars thông qua cổng thanh toán quốc tế và nôi địa OnePay;

       - Thanh toán chuyển khoản: Là hình thức khách hàng chuyển khoản thông qua hệ thống Internet Banking hoặc tới quầy giao dịch ngân hàng thực hiện lệnh chuyển tiền đến hệ thống tài khoản của Sàn thuê xe trực tuyến Icars được niêm yết tại trang https://icars.vn

       - Thanh toán tiền mặt: Là hình thức khách hàng đến trụ sở Văn phòng giao dịch của Sàn thuê xe trực tuyến Icars tại số 79 Xuân Hồng, phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh để thực hiện thanh toán tiền mặt cho và trực tiếp ký hợp đồng thuê xe tại trụ sở Văn phòng của Ban Quản trị Sàn thuê xe trực tuyến Icars; 

     Sàn thuê xe trực tuyến có trách nhiệm tạm giữ tiền thuê xe của khách hàng đã gửi vào tài khoản của Icars và thanh toán cho Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe khi hợp đồng đã được thực hiện

 • Quy trình thực hiện hợp đồng thuê xe trực tuyến và thanh toán gồm các bước cụ thể sau:

       Bước 1: Khách hàng chọn xe cần thuê theo nhu cầu thực tế của mình và hình thức thuê xe, trong đó bao gồm 2 hình thức cơ bản là: Cho thuê xe tự lái, cho thuê xe du lịch ( có tài xế );

       Bước 2:  Lựa chọn tài xế, lộ trình cần đi và các phụ thu kèm theo; 

       Bước 3: Tạo hợp đồng và xác nhận thanh toán 100% giá trị hợp đồng vào tài khoản của Sàn thuê xe trực tuyến Icars thông qua một trong ba hình thức thanh toán nêu trên; 

       Bước 4: Nhà cung cấp có trách nhiệm xác minh chủ thẻ, xác minh  điều kiện thuê xe của khách hàng. Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng đã xác minh chính xác thông tin chủ thẻ, điều kiện thuê xe của khách hàng và chịu trách nhiệm về việc giao - nhận xe với khách hàng theo đúng nội dung cam kết trong hợp đồng thuê xe đã được tạo; 

       Bước 5: Khách hàng có trách nhiệm xuất trình  đồng thuê xe trực tuyến (voucher), thẻ ngân hàng được sử dụng thanh toán và đảm bảo đầy đủ các điều kiện thực hiện hợp đồng thuê xe đã ký với Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe mà mình đã ký kết;

       Bước 6: Khi nhận xe, Khách hàng có trách nhiệm tự mình kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe và đảm bảo rằng phải được thể hiện bằng văn bản;

       Bước 7: Khi trả xe, Nhà cung cấp có trách nhiệm kiểm tra tình trạng xe, trả lại các giấy tờ, tài sản của Khách hàng ( nếu có ) và thu lại Hợp đồng thuê xe trực tuyến (voucher) để đối soát giao dịch với Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến Icars;

       Bước 8: Sau khi kết thúc hợp đồng thuê xe, Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe cập nhật mã Hợp đồng thuê xe trực tuyến (voucher) của khách hàng và gửi yêu cầu thanh toán trên hệ thống tới Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến Icars để đối soát giao dịch thuê xe và Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến có trách nhiệm thanh toán tiền thuê xe định kỳ hàng tháng tới tài khoản của Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

     Bảo mật thông tin Khách hàng là một trong những ưu tiên nhằm tạo điều kiện giao dịch thuê xe trực tuyến tốt nhất cho khách hàng tại Sàn thuê xe trực tuyến. Chúng tôi cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường thuê xe trực tuyến an tòan, tiện lợi tại Sàn thuê xe trực tuyến.

     Chúng tôi cam kết rằng, thông tin của Quý Khách chỉ dùng để:

     Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng;

     Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website icars.vn trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê xe trực tuyến;

     Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam;

     Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến Icars cam kết sẽ không bán hoặc chia sẻ dưới mọi hình thức dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của Khách hàng

4. Bảo vệ quyền lợi khách hàng

     Nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến cung cấp cho Khách hàng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch đặt thuê xe trực tuyến trên Sàn, đảm bảo Khách hàng nhận được xe đúng chất lượng với giá cả được cạnh tranh tốt nhất.

     Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến ràng buộc các cá nhân, thương nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến tính pháp lý của Pháp nhân trong việc cung cấp dịch vụ Cho thuê xe ô tô, tính pháp lý của xe ô tô được niêm yết trên Sàn thuê xe trực tuyến Icars để Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến  kiểm duyệt thông tin và chất lượng xe.  - Đảm bảo rằng các xe ô tô cho thuê không đảm bảo về các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định lưu thông sẽ không được niêm yết trên Sàn thuê xe trực tuyến.

    Bên dưới thông tin của xe ô tô được niêm yết trên Sàn thuê xe trực tuyến có phần tính năng "viết nhận xét" và “chấm điểm” để  khách hàng phản ánh ý kiến của mình về chất lượng xe, thái độ phục vụ, và chất lượng hỗ trợ của Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe.

5. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch

      Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn thuê xe trực tuyến, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

     Ban quản trị Sàn thuê xe trực tuyến cam  kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia thực hiện giao dịch thuê xe ô tô trực tuyến. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản trị quan địa chỉ email: admin@icars.vn  Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất có thể.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

     Tập đoàn Hải Âu  có quyền sở hữu độc quyền tất cả các quyền lợi, quyền hạn trong toàn bộ giao diện, tính năng hoạt đồng và cơ sở dữ liệu của trang https://icars.vn 

III. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn thuê xe trực tuyến sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật

2. Quy chế của Sàn thuê xe trực tuyến có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải chính thức trên Website https://icars.vn

3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để phù hợp với tình hình và mục đích hoạt động của Sàn thuê xe trực tuyến thì Ban quản trị sẽ gửi  thông báo đến tất cả các thành viên của Sàn thuê xe trực tuyến và có hiệu lực đối với tất cả các thành viên của Sàn thuê xe trực tuyến sau 5 ngày kể từ ngày được công bố chính thức.