Dịch vụ cho thuê xe Hải Âu   Đã xác thực

Hotline: 19002666

10
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tìm xe tại đại lý
Đánh giá đại lý
10
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
45% Complete
Dịch vụ
8.5
45% Complete
Tài xế
7.5
45% Complete
Hỗ trợ
5.5
Bản đồ đại lý

Danh sách xe cho thuê (14)

 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
600,000
600,000
780,000
600,000
600,000
910,000
910,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Inova 2017 (Tuấn)
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại Nhà riêng
 Đón tại Sân bay
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
800,000
800,000
1,040,000
800,000
800,000
1,170,000
1,170,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Fortuner 2016 (Nghĩa)
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 8L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại Nhà riêng
 Đón tại Sân bay
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
700,000
700,000
910,000
700,000
700,000
1,040,000
1,040,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Innova 2018 (Châu)
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại Nhà riêng
 Rước dâu tại Nhà riêng
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
1,000,000
1,000,000
1,300,000
1,000,000
1,000,000
1,430,000
1,430,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Ford Transit 16 chỗ (Thắng)
 Số chỗ:
 Hành lý: 8
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 16 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại Sân bay
 Đón tại Nhà riêng
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
700,000
700,000
910,000
700,000
700,000
1,040,000
1,040,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Thuê xe hoa
 Biển số: Kia Rio 2017 (Lâm)
 Số chỗ:
 Hành lý:
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 8L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại Sân bay
 Đón tại Nhà riêng
 Rước dâu tại Nhà riêng
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
800,000
800,000
1,040,000
800,000
800,000
1,170,000
1,170,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: FORTUNER 2015 - 51F - 344.39 Thắng
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 8L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại Nhà riêng
 Đón tại Sân bay
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
800,000
800,000
1,040,000
800,000
800,000
1,170,000
1,170,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Thuê xe hoa
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: Kia Cerato 2018 51G-57474 (Hòa)
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 5L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại Nhà riêng
 Đón tại Sân bay
 Rước dâu tại Nhà riêng
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
1,000,000
1,000,000
1,300,000
1,000,000
1,000,000
1,430,000
1,430,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: ForTuner 2017 51G-460.11 Nhân
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 6L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại Sân bay
 Đón tại Nhà riêng
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
1,040,000
1,040,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: 51F47059
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 400 km/ngày
Giá đã bao gồm
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
910,000
910,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: 51G - 12709
 Số chỗ:
 Hành lý: 2
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
1,040,000
1,040,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: 51F - 75445
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 400 km/ngày
Giá đã bao gồm
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
1,040,000
1,040,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: 51G-33728
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 8L/100km
 Giới hạn km: 400 km/ngày
Giá đã bao gồm
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,430,000
1,430,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Ford Transit 2015 (Sơn) 51B-14481
 Số chỗ:
 Hành lý: 8
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 16 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T2, 23/04
T3, 24/04
T4, 25/04
T5, 26/04
T6, 27/04
T7, 28/04
CN, 29/04
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
1,300,000
1,300,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: 51G-300.09 (Dũng)
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại Nhà riêng
Tiện ích xe
/Scripts/Car/BookingCalendar?v=ClZmniOkm4Nvzy91-Y3WbaRY8aoJLaeDSIfu_T6cKhE1 /Scripts/Agency/Index?v=ricqXUWV8globAWeD4nczmqRfInnX3bFuKuqlKai00M1