Dịch vụ cho thuê xe Hải Âu   Đã xác thực

Hotline: 0945123699

10
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tìm xe tại đại lý
Đánh giá đại lý
10
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
45% Complete
Dịch vụ
8.5
45% Complete
Tài xế
7.5
45% Complete
Hỗ trợ
5.5
Bản đồ đại lý

Danh sách xe cho thuê (13)

 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
600,000
(-15%)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51f-084.80
 Số chỗ:
 Hành lý: 2
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 11L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại nhà
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
600,000
(-15%)
700,000
700,000
700,000
800,000
800,000
700,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-409.24
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
600,000
(-15%)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-953.00
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
4 AC Số tự động
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
600,000
(-15%)
700,000
700,000
700,000
800,000
800,000
700,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Thuê xe hoa
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-955.29
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
 Rước dâu tại Nhà riêng
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
600,000
(-15%)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-935.61
 Số chỗ:
 Hành lý: 3
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
800,000
(-12%)
900,000
900,000
900,000
1,000,000
1,000,000
900,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Thuê xe hoa
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51f-237.14
 Số chỗ:
 Hành lý: 3
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 350 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại nhà
 Rước dâu tại Nhà riêng
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
600,000
(-15%)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51f-085.19
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
500,000
500,000
500,000
500,000
600,000
600,000
500,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-788.18
 Số chỗ:
 Hành lý: 2
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 8L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
600,000
(-15%)
700,000
700,000
700,000
800,000
800,000
700,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Thuê xe hoa
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-332.31
 Số chỗ:
 Hành lý: 3
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
 Rước dâu tại Nhà riêng
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
500,000
500,000
500,000
500,000
600,000
600,000
500,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-127.33
 Số chỗ:
 Hành lý:
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 8L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
 Bao gồm chi phí cầu đường ( dưới 12 chỗ )
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
800,000
800,000
800,000
800,000
900,000
900,000
800,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51A 883.97
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 350 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại nhà
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
900,000
900,000
900,000
900,000
1,000,000
1,000,000
900,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: Toyota Inova 2.0E 2017
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
T3, 23/05
T4, 24/05
T5, 25/05
T6, 26/05
T7, 27/05
CN, 28/05
T2, 29/05
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,100,000
1,100,000
1,200,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: Toyota Fortuner 2017
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 0L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
Tiện ích xe

Hot deal (47)

-29% 1 mua
Mua 
1,500,000 đ
2,100,000 đ
-17% 0 mua
Mua 
1,500,000 đ
1,800,000 đ
-10% 0 mua
Mua 
5,400,000 đ
6,000,000 đ
-15% 0 mua
Mua 
3,600,000 đ
4,200,000 đ
-38% 0 mua
Mua 
500,000 đ
798,000 đ
-14% 0 mua
Mua 
1,300,000 đ
1,500,000 đ
-57% 0 mua
Mua 
700,000 đ
1,600,000 đ
-24% 0 mua
Mua 
1,300,000 đ
1,704,000 đ
-19% 0 mua
Mua 
1,300,000 đ
1,600,000 đ
-13% 0 mua
Mua 
3,500,000 đ
4,000,000 đ
-44% 0 mua
Mua 
500,000 đ
890,000 đ
-19% 0 mua
Mua 
1,300,000 đ
1,600,000 đ
-59% 0 mua
Mua 
700,000 đ
1,700,000 đ
-17% 0 mua
Mua 
1,600,000 đ
1,910,720 đ
-14% 0 mua
Mua 
2,000,000 đ
2,300,000 đ
-51% 0 mua
Mua 
600,000 đ
1,208,000 đ
-27% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
1,900,000 đ
-60% 0 mua
Mua 
800,000 đ
2,000,000 đ
-36% 0 mua
Mua 
1,600,000 đ
2,488,000 đ
-17% 0 mua
Mua 
1,500,000 đ
1,800,000 đ
-50% 0 mua
Mua 
400,000 đ
790,000 đ
-20% 0 mua
Mua 
1,200,000 đ
1,500,000 đ
-63% 0 mua
Mua 
600,000 đ
1,600,000 đ
-46% 0 mua
Mua 
1,200,000 đ
2,200,000 đ
-34% 0 mua
Mua 
800,000 đ
1,200,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,200,000 đ
1,710,000 đ
-57% 0 mua
Mua 
300,000 đ
690,000 đ
-22% 0 mua
Mua 
1,100,000 đ
1,400,000 đ
-65% 0 mua
Mua 
500,000 đ
1,400,000 đ
-16% 0 mua
Mua 
1,600,000 đ
1,900,000 đ
-18% 0 mua
Mua 
4,800,000 đ
5,800,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
2,000,000 đ
-11% 0 mua
Mua 
4,100,000 đ
4,600,000 đ
-11% 0 mua
Mua 
4,100,000 đ
4,600,000 đ
-22% 0 mua
Mua 
3,600,000 đ
4,600,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
2,000,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
2,000,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
2,000,000 đ
-20% 0 mua
Mua 
1,200,000 đ
1,500,000 đ
-5% 0 mua
Mua 
5,800,000 đ
6,096,400 đ
-14% 0 mua
Mua 
1,600,000 đ
1,841,600 đ
/Scripts/Car/BookingCalendar?v=ClZmniOkm4Nvzy91-Y3WbaRY8aoJLaeDSIfu_T6cKhE1 /Scripts/Agency/Index?v=ricqXUWV8globAWeD4nczmqRfInnX3bFuKuqlKai00M1