Dịch vụ cho thuê xe Hải Âu   Đã xác thực

Hotline: 19002666

10
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tìm xe tại đại lý
Đánh giá đại lý
10
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
45% Complete
Dịch vụ
8.5
45% Complete
Tài xế
7.5
45% Complete
Hỗ trợ
5.5
Bản đồ đại lý

Danh sách xe cho thuê (12)

 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
700,000
(-13%)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
800,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-409.24
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
4 AC Số tự động
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
700,000
(-13%)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
800,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 • Thuê xe hoa
 • Đưa đón sân bay
 Biển số: 51a-955.29
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
 Đón tại nhà
 Rước dâu tại Nhà riêng
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
700,000
(-13%)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
800,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 Biển số: 51a-332.31
 Số chỗ:
 Hành lý: 3
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
600,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
600,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 Biển số: 51a-127.33
 Số chỗ:
 Hành lý:
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 8L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Không giới hạn km
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
1,000,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
1,000,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 Biển số: 51A 883.97
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Dầu
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 350 km/ngày
Giá đã bao gồm
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
800,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
800,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Inova 2017 (Tuấn)
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại nhà
 Rước dâu tại Nhà riêng
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
800,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
800,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Fortuner 2016 (Nghĩa)
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại nhà
 Rước dâu tại Nhà riêng
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 Biển số: 51A-XXX.xx
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 12L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Phụ thu nhận xe sớm (trước 18 giờ hàng ngày)
 Miễn bồi thường vật chất
 Trả xe
 Giao xe
Tiện ích xe
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
900,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
900,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe tự lái
 Biển số: 51A - xxx
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số tự động
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
800,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
800,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Fortuner 2016 (Châu)
 Số chỗ:
 Hành lý: 4
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 7 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại nhà
 Rước dâu tại Nhà riêng
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Ford Transit (Thắng)
 Số chỗ:
 Hành lý: 8
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 16 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 10L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại nhà
 Tình trạng xe trong 7 ngày kế tiếp
CN, 25/02
T2, 26/02
T3, 27/02
T4, 28/02
T5, 01/03
T6, 02/03
T7, 03/03
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
--
Tuyệt vời
xem 0 đánh giá
Tổng tiền 0 đ
 • Thuê xe du lịch (có tài xế)
 Biển số: Kia Rio 2017 (Lâm)
 Số chỗ:
 Hành lý:
 Điều hoà: có
 Hộp số: Số sàn
 Loại xe: Xe 4 chỗ
 Hãng xe:
 Loại nhiên liệu: Xăng
 Tiêu hao: 8L/100km
 Giới hạn km: 0 km/ngày
Giá đã bao gồm
 Đón tại nhà
 Rước dâu tại Nhà riêng
Tiện ích xe

Hot deal (35)

-19% 0 mua
Mua 
1,300,000 đ
1,600,000 đ
-22% 0 mua
Mua 
1,800,000 đ
2,300,000 đ
-38% 0 mua
Mua 
500,000 đ
800,000 đ
-13% 0 mua
Mua 
3,500,000 đ
4,000,000 đ
-44% 0 mua
Mua 
500,000 đ
890,000 đ
-19% 0 mua
Mua 
1,300,000 đ
1,600,000 đ
-59% 0 mua
Mua 
700,000 đ
1,700,000 đ
-17% 0 mua
Mua 
1,600,000 đ
1,910,720 đ
-50% 0 mua
Mua 
400,000 đ
790,000 đ
-20% 0 mua
Mua 
1,200,000 đ
1,500,000 đ
-63% 0 mua
Mua 
600,000 đ
1,600,000 đ
-46% 0 mua
Mua 
1,200,000 đ
2,200,000 đ
-17% 0 mua
Mua 
1,000,000 đ
1,200,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,200,000 đ
1,710,000 đ
-57% 0 mua
Mua 
300,000 đ
690,000 đ
-22% 0 mua
Mua 
1,100,000 đ
1,400,000 đ
-65% 0 mua
Mua 
500,000 đ
1,400,000 đ
-16% 1 mua
Mua 
1,600,000 đ
1,900,000 đ
-18% 0 mua
Mua 
4,800,000 đ
5,800,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
2,000,000 đ
-11% 0 mua
Mua 
4,100,000 đ
4,600,000 đ
-11% 0 mua
Mua 
4,100,000 đ
4,600,000 đ
-22% 0 mua
Mua 
3,600,000 đ
4,600,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
2,000,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
2,000,000 đ
-30% 0 mua
Mua 
1,400,000 đ
2,000,000 đ
-20% 0 mua
Mua 
1,200,000 đ
1,500,000 đ
-5% 0 mua
Mua 
5,800,000 đ
6,096,400 đ
-14% 0 mua
Mua 
1,600,000 đ
1,841,600 đ
/Scripts/Car/BookingCalendar?v=ClZmniOkm4Nvzy91-Y3WbaRY8aoJLaeDSIfu_T6cKhE1 /Scripts/Agency/Index?v=ricqXUWV8globAWeD4nczmqRfInnX3bFuKuqlKai00M1